Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Toegankelijkheid

Podotherapeutische behandelingen worden met of zonder verwijzing (DTP) van een arts of medisch specialist gegeven. DTP betekent Directe Toegankelijkheid Podotherapie en bij wet is bepaald dat u zonder verwijzing uw podotherapeut kunt consulteren, terwijl daarbij het recht op vergoeding gehandhaafd blijft.


Kwaliteit

Alle podotherapeuten, met- of zonder specialisme, die in onze praktijk werken zijn ook nog geregistreerd in het KP (Kwaliteitsregister Paramedici) en zijn lid van de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Podotherapeuten). In het KP van de NVvP zijn alleen podotherapeuten opgenomen die voldoen aan door het NVvP gestelde kwaliteitseisen.


Aanmelden

Op het moment dat u een afspraak hebt gemaakt in onze praktijk is er juridisch gezien sprake van een behandelovereenkomst. Bij uw aanmelding worden er een aantal gegevens van u vastgelegd welke nodig zijn voor onze administratie. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klachten het gaat en of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde podotherapeut. Naast reguliere podotherapie is in onze praktijk de specialisatie sportpodotherapie aanwezig. Tijdens de eerste behandeling wordt er een intakegesprek en een onderzoek gedaan. Dit zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan worden opgesteld. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en met u worden besproken. Bij uw eerste behandeling kunnen wij u vragen zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Wij zijn verplicht om uw BSN (Burgerservicenummer) in onze administratie op te nemen.


Afmelden

Mocht u verhinderd zijn, dan dient u dat tenminste 24 uren van tevoren te melden. In de tijd die voor u gereserveerd was kan dan een andere cliënt ingepland worden en de kosten van de behandeling worden dan ook niet in rekening gebracht. Ook buiten de reguliere openingstijden kunt u zich afmelden door een bericht in te spreken op ons antwoordapparaat. Nog beter is het om ons te mailen. Afspraken niet tijdig worden afgemeld en vervolgens verzuimd worden in rekening gebracht.


Uw polisvoorwaarden

De laatste jaren is er m.b.t. de polisvoorwaarden van de zorgverzekeringen zoveel veranderd dat wij geen inzicht meer kunnen hebben in de details. Het is dus zaak (en zonder uitzondering uw eigen verantwoordelijkheid) dat u op de hoogte bent van uw eigen polisvoorwaarden. Hiervoor kunt u uw polisvoorwaarden raadplegen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar


Privacy

Wij hanteren een privacyreglement ter waarborging van uw persoonlijke gegevens en hanteren hierbij de richtlijnen van de brancheorganisatie NVvP en de wet bescherming persoonsgegevens. Dit privacyreglement kunnen wij u verstrekken of u kunt het downloaden vanaf de website. Als patiënt kunt u inzage krijgen in uw persoonlijke patiëntendossier, een afschrift hiervan krijgen, aangeven wanneer er wijzigingen in moeten worden doorgevoerd of verzoeken dat uw dossier vernietigd wordt. Alles wordt tegen kostprijs verrekend. Onze praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd. Tijdens het onderzoek kunt u gevraagd worden zich gedeeltelijk te ontkleden. De podotherapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden. In de meeste gevallen zullen wij uw huisarts verslag doen van de behandeling nadat deze is afgesloten.


Rookbeleid

Roken is binnen onze praktijk niet toegestaan.


Veiligheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor gevolgen van diefstal, beschadiging en verlies van eigendommen van onze bezoekers.


Huisdieren

Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan, tenzij deze dienen als begeleiding t.b.v. fysieke beperkingen (hulphond, slechtzienden)


Respect

In onze praktijk spelen leeftijd, ras, religie, politieke overtuiging, maatschappelijke status en seksuele geaardheid geen rol. Wij hopen dat onze patiënten deze filosofie onderschrijven. Mocht dat niet zo zijn, dan staat het u natuurlijk vrij te kiezen voor een collega-praktijk.


Hygiëne

Wij verwachten van u als patiënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.


Klachtenregeling

Indien u, om welke reden dan ook, niet tevreden bent over de behandeling of de bejegening, dan staan wij open voor uw bezorgdheid. We zullen in overleg met u een passende oplossing zoeken. Vindt u dat uw probleem niet is of wordt opgelost, dan kunt u bij klachtencommissie van onze overkoepelende beroepsorganisatie, de NVvP, terecht. Dit huishoudelijk reglement is gepubliceerd op onze website www.makkelijklopen.nl en hiermee komen voorgaande huishoudelijke reglementen te vervallen.